Interviews

כיצד יוכלו ארה"ב וישראל לצאת מהמשבר ולהתניע את תהליך השלום?

מקום ותאריך הראיון

"הארץ", 18/12/2009

עד כמה עמוק משבר האמון בין ישראל לארה"ב וכיצד יוכלו שתי בעלות הברית הללו לצאת ממנו ולהתניע את תהליך השלום? הנה ההצעות של שלושה ותיקי מו"מ בכירים:
מעניין מה ברק אובמה אומר ליועציו לענייני המזרח התיכון למקרא מבול הדיווחים שמעידים על הידרדרות ביחסים בין ישראל לאירופה. האם הנשיא האמריקאי מסנן בהנאה משהו כמו "מגיע לביבי"? או שהוא מודאג, שמא זהו סימן שהמעצמה הגדולה מאבדת שליטה על שותפיה הכנועים בדרך כלל?

"הארץ" ביקש משלושה משקיפים מנוסים על יחסי ישראל-ארה"ב, שהיו מעורבים בתהליך השלום הישראלי-הערבי, לנתח את המדיניות האמריקאית באזור, להעריך את יחסיה עם ישראל ולשרטט קווי מדיניות אפשריים. שלושתם השתתפו השבוע בכנס השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל-אביב, שנערך השבוע בעיר.

ד"ר מרטין אינדיק, המשמש יועץ חיצוני לאובמה, היה ראש מחלקת המזרח התיכון במועצה לביטחון לאומי ושגריר בישראל בימי ממשל ביל קלינטון; המזרחן פרופ' איתמר רבינוביץ היה שגריר ישראל בארה"ב וראש הצוות לשיחות עם סוריה במחצית הראשונה של שנות ה-90; וראש  המכון, ד"ר עודד ערן, היה סגן שגריר ישראל בארה"ב, שגריר ישראל בירדן ובאיחוד האירופי וראש הצוות הראשון של ברק למו"מ עם הפלסטינים.